Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A tanulási zavarok közül a diszkalkulia olyan speciális részképesség zavar, melyben  intelligencia szintjéhez képest a gyermek, az elvárhatónál sokkal gyengébb teljesítményt nyújt  a számolásban. Az észlelés, a mozgás; a nyelv, az emlékezet, a figyelem és gondolkodás folyamatainak hiányos működése következtében lép fel és neurofiziológiai diszfunkción alapul. Jellemzője a számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok megértésének nehézsége. A számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, ábrázolásának, a számok sorrendjének,  számneveket szimbolizáló számjegyek azonosításának nehézsége.

Miről ismerheti fel a diszkalkulia veszélyeztetettséget? 

Érdemes figyelmet szentelnie arra, ha a nagycsoportos gyermeke ügyetlen a mozgásos játékok utánzásában. Mondóka, vers  letapsolásakor a beszéd és a mozgás ritmusa összehangolatlan.Nem tudja megmutatni, megnevezni saját testrészeit (köldökét keveri a könyökével, nem tudja hol a combja, térde, sarka stb.). Saját testén rosszul tájékozódik. Tájékozatlan abban, mi van fent, lent, középen. Összekeveri, hogy melyik a bal, vagy a jobb oldala. A körülölelő környezet terében, és síkjában is tájékozatlan.  Időbeli  tájékozódása gyenge, nem tudja helyes sorrendben elmondani a napszakok, napok, évszakok nevét. Szabad idejében elutasítja a gyurmázást, rajzolást, színezést. Sikertelen a puzzle-kirakásban, a konstrukciós játékban, memória játékban.  Összekeveri a színeket. Nem érdeklődik a számok iránt (házszámok,buszok száma).

 

Egyszerű, praktikus összefoglalás a köznevelési törvényről. Kérdés,esetén keressen a blog felületen és választ találunk rá!

 http://www.dyscalculiaport.blogspot.hu/2013/03/az-emberi-eroforrasok-minisztere-152013.html

 

 

Könyv ajánlatom:

Dékány Judit: Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához BárcziGusztávGyógypedagógiaiTanárképzőFőiskolaBudapest1995                                                            

Mesterházi Zsuzsa (szerk.): Diszkalkuliáról pedagógusoknak Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, 1997.                   

Márkus Attila: Számolás, számolás zavarok Pro Die Kiadó 2007.                      

 Kiss Tihamér: A gyermekek gondolkodásának kialakulása 2 -7 életévekben Piaget Alapítvány, Budapest 1995.